Anfon Ymholiad

Rhaglen siop fasnachfraint unigryw:

1. Ymgynghori cyn ymgynghori.
2. Llenwch y ffurflen gais ar gyfer ymuno.
3. Arolygu cymwysterau masnachfraint.
4, dewis safle siop, personél arbennig i ymweld â nhw a'u gwerthuso.
5. Archwiliodd a llofnododd y brif swyddfa'r 'contract busnes masnach'.
6. Mae'r deiliad masnachfraint yn llofnodi'r 'contract prydles siop'.
7, recriwtio staff, hyfforddi, dylunio ac addurno siopau.
8. Paratoi nwyddau ac eitemau hyrwyddo.
9, hysbysebu, paratoi digwyddiadau.
10. Dewiswch ddiwrnod i'w agor.